1 มิ.ย.
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
Comment(s): 0
  582  
Post by: KRU MINK
 582 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  571  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  561  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  546  
Post by: KRU MINK
 546 
   
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  560  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
{gallery}photoplan/5{/gallery}  
Comment(s): 0
  579  
Post by: KRU MINK
 579 
{gallery}photoplan/5{/gallery}  
01 มิถุนายน 2561