1 มิ.ย.
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
Comment(s): 0
  139  
Post by: KRU MINK
 139 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  153  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  146  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  143  
Post by: KRU MINK
 143 
   
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  145  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
{gallery}photoplan/5{/gallery}  
Comment(s): 0
  161  
Post by: KRU MINK
 161 
{gallery}photoplan/5{/gallery}  
01 มิถุนายน 2561