1 มิ.ย.
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
Comment(s): 0
  93  
Post by: KRU MINK
 93 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  104  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  94  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  97  
Post by: KRU MINK
 97 
   
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  97  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
{gallery}photoplan/5{/gallery}  
Comment(s): 0
  112  
Post by: KRU MINK
 112 
{gallery}photoplan/5{/gallery}  
01 มิถุนายน 2561