1 มิ.ย.
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
Comment(s): 0
  485  
Post by: KRU MINK
 485 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  489  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  479  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  463  
Post by: KRU MINK
 463 
   
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  476  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
{gallery}photoplan/5{/gallery}  
Comment(s): 0
  488  
Post by: KRU MINK
 488 
{gallery}photoplan/5{/gallery}  
01 มิถุนายน 2561