1 มิ.ย.
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
Comment(s): 0
  396  
Post by: KRU MINK
 396 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  403  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  392  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  376  
Post by: KRU MINK
 376 
   
01 มิถุนายน 2561
 1 มิ.ย.
   
Comment(s): 0
  393  
Post by: KRU MINK
 1 มิ.ย.
{gallery}photoplan/5{/gallery}  
Comment(s): 0
  402  
Post by: KRU MINK
 402 
{gallery}photoplan/5{/gallery}  
01 มิถุนายน 2561