สื่อการสอน

วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 08:01

เว็บไซต์ และเกณฑ์ประเมิน

Written by
Rate this item
(0 votes)

ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูล

ที่

เว็บไซต์

1

https://ruclip.com/video/yni9u4_KjRk/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1.html

2

https://ruclip.com/video/oUWUopjTuhs/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99-powerpoint-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2.html

3

https://ruclip.com/video/S8Aan4U5e_o/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99-powerpoint-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2.html

4

https://ruclip.com/video/S8Aan4U5e_o/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99-powerpoint-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2.html

5

https://ruclip.com/video/Il3oN6VWbXI/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-powerpoint-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81.html

6

https://ruclip.com/video/wlUllezd538/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-animaion-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-powerpoint.html

7

https://ruclip.com/video/d4_4WRGy5hA/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-animation-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-power-point-2013.html

8

https://ruclip.com/video/4Chzo-bbe5U/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C-power-point-2013.html

9

https://ruclip.com/video/G0LmaLLL-RI/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-power-point-2013.html

10

https://ruclip.com/video/b25Czb1cOKU/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3-countdown-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-power-point.html

11

https://ruclip.com/video/Vv-VACDo_f8/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-power-point-video-cutter-by-power-point.html

12

https://ruclip.com/video/N3g45UBDN_w/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-powerpoint-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B9%86-%E0%B9%83%E0%B8%99-2-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5.html

13

https://ruclip.com/video/T04uBHvUBow/particles-text-effect-in-powerpoint-2016-tutorial-the-teacher.html

14

https://ruclip.com/video/-sEnvnnM2gA/powerpoint-slideshow-effect-microsoft-powerpoint-tutorial-2016.html

15

https://ruclip.com/video/wQR2ijVR2Wo/smoke-text-effect-in-powerpoint-2016-tutorial-part-1-the-teacher.html

16

https://ruclip.com/video/lMtmQ07kMWo/writing-with-pen-effect-in-ppt.html

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน

 1. ใบงานที่ 3 story board การสร้างเกม มีจำนวน 3 ข้อใหญ่แบ่งการให้คะแนนดังนี้
  • ในข้อที่ 1 ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน จำนวน 5 ข้อ 5 คะแนน (ไม่รวมข้อที่ 2 ผู้จัดทำ)
  • ในข้อที่ 2 ให้คะแนนการเขียนผังความคิดในการสร้างเกม 5 คะแนน
  • ในข้อที่ 3 ให้คะแนนการเขียน storyboard เกมของนักเรียน (10 คะแนน)

รวมคะแนนทั้งหมด 20 คะแนน  นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 16 คะแนน  ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

20 – 17

ดีเยี่ยม

16 - 13

ดี

12 – 9

พอใช้

ต่ำกว่า 8

ปรับปรุง

 

 1. ผลงาน/ ชิ้นงานนักเรียน โดยนักเรียนนำเสนอผลงานและสามารถสร้างเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและมีความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามแนวคิด  วัตถุประสงค์  และกลุ่มเป้าหมายในการสร้างเกม มีส่วนประกอบของเกมครบถ้วน ถูกต้อง มีความสวยงาม  สามารถเล่นได้จริง  เข้าใจง่าย  ส่งทันตามกำหนดเวลา  จำนวน 20 คะแนน  นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 16 คะแนน  ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

20 – 17

ดีเยี่ยม

16 - 13

ดี

12 – 9

พอใช้

ต่ำกว่า 8

ปรับปรุง

ประเมินผลจากแบบทดสอบหลังเรียน

           คะแนนเต็ม  20 คะแนน นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนต้องได้คะแนน 16 คะแนนขึ้นไป  ระดับคุณภาพดี – ดีเยี่ยม เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

20 – 17

ดีเยี่ยม

16 - 13

ดี

12 – 9

พอใช้

ต่ำกว่า 8

ปรับปรุง

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน/ ชิ้นงาน /ภาระงาน

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน/ ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

3) ใบงานที่ 3 story board การสร้างเกม

นักเรียนสามารถตั้นชื่อเกม และเขียนแนวความคิดในการสร้างเกม  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย และกติกาในการเล่นเกมได้เข้าใจ  สามารถเขียนผังความคิดออกแบบการสร้างเกมของนักเรียนได้ตามขั้นตอนการเล่นเกม  อีกทั้งสามารถสร้าง story board ได้

นักเรียนสามารถตั้นชื่อเกม และเขียนแนวความคิดในการสร้างเกม  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย และกติกาในการเล่นเกมได้  สามารถเขียนผังความคิดออกแบบการสร้างเกมของนักเรียนได้ อีกทั้งสามารถสร้าง story board ได้ครบถ้วน

นักเรียนสามารถตั้นชื่อเกม และเขียนแนวความคิดในการสร้างเกม  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย และกติกาในการเล่นเกมได้  สามารถเขียนผังความคิดออกแบบการสร้างเกมของนักเรียนได้ ไม่สามารถสร้าง story board ได้ครบถ้วน

นักเรียนสามารถตั้นชื่อเกม และเขียนแนวความคิดในการสร้างเกม  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย และกติกาในการเล่นเกมได้บ้าง  ไม่สามารถเขียนผังความคิดออกแบบการสร้างเกมและไม่สามารถสร้าง story board ได้

4) ผลงาน/ ชิ้นงานนักเรียน

 

นักเรียนสามารถสร้างเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและมีความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามแนวคิด  วัตถุประสงค์  และกลุ่มเป้าหมายในการสร้างเกม มีส่วนประกอบของเกมครบถ้วน ถูกต้อง มีความสวยงาม  สามารถเล่นได้จริง  เข้าใจง่าย  ส่งทันตามกำหนดเวลา

นักเรียนสามารถสร้างเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและมีความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามแนวคิด  วัตถุประสงค์  และกลุ่มเป้าหมายในการสร้างเกม มีส่วนประกอบของเกมครบ มีความสวยงาม  สามารถเล่นได้จริง  ส่งทันตามกำหนดเวลา

นักเรียนสามารถสร้างเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม ตรงตามแนวคิด  วัตถุประสงค์  และกลุ่มเป้าหมายในการสร้างเกม  สามารถเล่นได้จริง  ส่งทันตามกำหนดเวลา

นักเรียนสามารถสร้างเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม ส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 08:00

ตัวอย่างเกมอะไรเอ่ย

Written by
Rate this item
(0 votes)

ตัวอย่างเกมอะไรเอ่ย

วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 08:00

ตัวอย่างเกมเปิดแผ่นป้าย

Written by
Rate this item
(0 votes)

ตัวอย่างเกมเปิดแผ่นป้าย

วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 07:59

ตัวอย่างเกมถามตอบ

Written by
Rate this item
(0 votes)

ตัวอย่างเกมถามตอบ

วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 07:59

ตัวอย่างเกมเก็บป้ายข้างทาง

Written by
Rate this item
(0 votes)

ตัวอย่างเกมเก็บป้ายข้างทาง

วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 07:58

Interactive multimedia

Written by
Rate this item
(0 votes)

Interactive multimedia

Rate this item
(0 votes)

 

ใบงานที่ 2

 

 

เรื่อง เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 1. ให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น รู้จักได้มาพอสังเขป โดยระบบงานหรือภาระงานนั้นต้องมีให้ครบ 5 องค์ประกอบ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ชื่อ                                                                เลขที่             ห้อง                        

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)

 

ใบงานที่ 1

 

 

เรื่อง วิเคราะห์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 1. จงอธิบายและยกตัวอย่างมา 3 ชื่อตามหัวข้อต่อไปนี้ ตามความเข้าใจของนักเรียนพอสังเขป

รายการอธิบาย

ยกตัวอย่าง

1.1 ฮาร์แวร์ (Hard ware) คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                             

1.2 ซอฟแวร์ (Soft ware) คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                             

1.3 บุคลากร (People ware) คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                             

1.4 ข้อมูล (Data) คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                             

1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 1. ให้พิจารณาว่าอุปกรณ์ต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด

ลำดับ

รายการ

ฮาร์แวร์

ซอฟแวร์

บุคลากร

ข้อมูล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.

เมาส์

 

 

 

 

 

2

โปรแกรมเมอร์

 

 

 

 

 

3

เสียง

 

 

 

 

 

4

เก็บข้อมูล

 

 

 

 

 

5

จอภาพ

 

 

 

 

 

6

Microsoft Word

 

 

 

 

 

7

วิดีโอ

 

 

 

 

 

8

ลำโพง

 

 

 

 

 

9

GOM

 

 

 

 

 

10

เครื่องพิมพ์

 

 

 

 

 

11

แรม

 

 

 

 

 

12

คะแนนสอบนักเรียน

 

 

 

 

 

13

Adobe PhotoShop

 

 

 

 

 

14

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข

 

 

 

 

 

15

ผู้ดูแลระบบ

 

 

 

 

 

16

ขั้นประมวลผล

 

 

 

 

 

17

เกรดเฉลี่ยม.3

 

 

 

 

 

18

ฮาร์ดดิสก์

 

 

 

 

 

19

Google Chome

 

 

 

 

 

20

นักวิเคราะห์ระบบ

 

 

 

 

 

ชื่อ                                                                                   เลขที่             ห้อง                        

 

 

วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 07:28

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Last modified on วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 07:45
Rate this item
(0 votes)

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อเรื่อง  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด

          สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

          ตัวชี้วัด ม.1/1  อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 

สาระสำคัญ
          1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  มี 5 ข้อ ได้แก่   1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2) ซอฟต์แวร์(Software) 3) บุคลากร )People ware) 4) ข้อมูล/ สารสนเทศ (Data/ Information)  5) กระบวนการทำงาน  (Procedure)

 1. ศึกษาขั้นตอนการสร้างเกมโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างเกมต่างๆ โดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 2. วิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น รู้จัก
 3. ศึกษาขั้นตอนการสร้างเกมโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างเกมต่างๆ โดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

 

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. ผลการเรียนรู้ (K)

              1.1 นักเรียนศึกษาองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

              1.2 นักเรียนวิเคราะห์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

              1.3 นักเรียนเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น รู้จักได้

              1.4 นักเรียนศึกษาขั้นตอนการสร้างเกมโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้

              1.5 นักเรียนพิจารณาในการเลือกหัวข้อเกมจากหัวเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

              1.6 นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

 1. ความเข้าใจที่คงทนสู่กระบวนการ (P)

              2.1 อธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

              2.2 ยกตัวอย่างองค์และจำแนกประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

              2.3 วิเคราะห์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

              2.4 เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบการทำงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น รู้จักได้

              2.5 นักเรียนสร้างเกมสร้างสรรค์ในหัวเรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้

 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (A)

              3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)

              4.1 วินัย

              4.2 มีจิตสาธารณะ

 

สาระการเรียนรู้
         
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  คือ องค์ประกอบย่อยที่มีหน้าที่เฉพาะ ทำงานประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ในระบบงานคอมพิวเตอร์  การที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว จะยังไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหากจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  มี 5 ข้อ ได้แก่ 

1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ วงจรไฟฟ้า ตัวเครื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีร์บอร์ด

          2) ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน รวมไปถึงการควบคุมการทำงาน ของอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม การ์ดอินเตอร์เฟสต่าง ๆ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่รับรู้การทำงานของมันได้ 

3) บุคลากร )People ware) คือ บุคลากรจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดถึงประสิทธิภาพถึงความสำเร็จและความคุ้มค่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์

          4) ข้อมูล/ สารสนเทศ (Data/ Information) คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วใช้ตัวเลขตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ต่างๆ ทำความหมายแทนสิ่งเหล่านั้น

5) กระบวนการทำงาน (Procedure) คือ กระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ      ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

          นักเรียนสามารถเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กับระบบการทำงานอื่นที่นักเรียนคุ้นเคยหรือพบเห็น  รู้จักเพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่องโยงเรื่องที่ได้ศึกษากับชีวิตประจำวันได้ และการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  2013 เป็นโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานด้าน การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ  ในลักษณะคล้ายๆกับการฉายสไลด์ (Slide Show) โดยเราสามารถใช้คำสั่งของ PowerPoint สร้างแผ่นสไลด์ที่มีรูปภาพและข้อความบรรยายเรื่องราวที่ต้องการจะนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งกำหนดลักษณะแสงเงา และลวดลายสีพื้นให้สไลด์แต่ละแผ่นมีความสวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดรูปแบบการฉายสไลด์แต่ละแผ่น อย่างต่อเนื่อง และใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงข้อความแต่ละบรรทัด เพื่อให้ผู้ชมการฉายสไลด์ค่อยๆ เห็นข้อความบรรยายและภาพเหล่านี้ทีละขั้นๆ อย่างต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราวตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้  เทคนิคเหล่านี้สามารถสร้างสรรค์ให้เป้นเกมที่น่าสนใจและสามารถทำได้ง่าย


ร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน
 2. ใบงานที่ 1 ยกตัวอย่างและจำแนกประเภทขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 3. ใบงานที่ 2 เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 4. ใบงานที่ 3 storyboard การสร้างเกม
 5. เกมสร้างสรรค์ในหัวเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้
 6. แบบทดสอบหลังเรียน

 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

 1. การจัดเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

วัสดุอุปกรณ์  สื่อ และแหล่งเรียนรู้

 1. ตัวอย่างเกมจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 2. เว็บไซต์ www.krumink.com
 3. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง หลักการออกแบบโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 4. เว็บไซต์สำหรับค้นหางาน
 5. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ขั้นตอนการออกแบบInteractive Multimedia
 6. ใบงานที่ 1 ยกตัวอย่างและจำแนกประเภทขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 7. ใบงานที่ 2 เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 8. ใบงานที่ 3 story board การสร้างเกม
 9. แบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ
 10. เครื่องคอมพิวเตอร์
 11. ระบบอินเตอร์เน็ต
 12. โปรเจคเตอร์