วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561 02:59

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

Rate this item
(0 votes)

 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)

 

 • _p001
 • _p002
 • _p003
 • _p004
 • _p005
 • _p006
 • _p007
 • _p008
 • _p009
 • _p010
 • _p011
 • _p012
 • _p013
 • _p014
 • _p015
 • _p016
 • _p017
 • _p018
 • _p019
 • _p020
 • _p021
 • _p022
 • _p023
 • _p024
 • _p025
 • _p026
 • _p027
 • _p028
 • _p029
 • _p030
 • _p031
 • _p032
 • _p033

 

Read 395 times